19. 10. 2019  12:22 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Inovatívne postupy výučby výrobných technológií a materiálov na báze eletronického vzdelávania.

Garant: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa orientuje na riešenie problémov implementácie moderných elektronických informačných prostriedkov do procesu vzelávania v prvom stupni technického univerzitného štúdia, v predmetoch Technické materiály a Výrobné technológie. Rieši otázky intenzifikácie vyučovacieho procesu, s cieľom prekonania v súčasnosti existujúceho problému neustáleho nárastu objemu poznatkov, predpísaných na zvládnutie študijného programu a časom stanoveným na ich osvojenie. Projekt prináša praktický výstup vo forme dvojjazyčnej multimediálnej web aplikácie, priblizujúcej problematiku hodnotenia mechanických a technologických vlastností kovových a nekovových technický materiálov.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
Identifikácia projektu:3/6370/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva