Oct 17, 2019   10:08 p.m. Hedviga
Academic information system

Projects


Inovatívne postupy výučby výrobných technológií a materiálov na báze eletronického vzdelávania.

Supervisor: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt sa orientuje na riešenie problémov implementácie moderných elektronických informačných prostriedkov do procesu vzelávania v prvom stupni technického univerzitného štúdia, v predmetoch Technické materiály a Výrobné technológie. Rieši otázky intenzifikácie vyučovacieho procesu, s cieľom prekonania v súčasnosti existujúceho problému neustáleho nárastu objemu poznatkov, predpísaných na zvládnutie študijného programu a časom stanoveným na ich osvojenie. Projekt prináša praktický výstup vo forme dvojjazyčnej multimediálnej web aplikácie, priblizujúcej problematiku hodnotenia mechanických a technologických vlastností kovových a nekovových technický materiálov.
Kind of project:KEGA ()
Department:Department of Welding and Materials Joining (UVTE MTF)
Project identification:3/6370/08
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2008
Project close date:31. 12. 2010
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva