14. 10. 2019  17:58 Boris
Akademický informační systém

Projekty


Energeticky, ekonomicky úsporné a environmentálne únosné pozemné komunikácie a dopravné plochy

Garant: doc. Ing. Katarína Bačová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Plánovanie, navrhovanie a hodnotenie energeticky úsponých a environmentálne únosných pozemných komunikácií a dopravných plôch.Výskum parametrov kvality dopravných a urbanistických riešení a energetickej náročnosti pozemných komunikácií a dopravných plôch s dôrazom na urbánne aj krajinné prostredie. Energetická a ekonomická náročnosť cestných stavebných materiálov a procesov pri stavbe a obnove vybraných konštrukcií vozoviek pozemných komunikácií a dopravných plôch.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra dopravných stavieb (SvF)
Identifikace projektu:1/0401/10
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0