20. 10. 2019  3:07 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Nezávislé posudzovanie materiálov na zasadnutie výboru jadrovej bezpečenosti SE-EBO

Garant: prof. Ing. František Urban, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra tepelnej energetiky (SjF)
Identifikácia projektu:7/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0