16. 10. 2019  14:01 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Statické výpočty mechanických a hydraulických strát, meranie tlak. spádov, prietokov otáčok

Garant: Ing. Karol Stračár


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra hydraulických strojov (SjF)
Identifikácia projektu:17/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0