26. 10. 2020  2:47 Demeter
Akademický informační systém

Projekty


Agregovanie informácií: modely a aplikácie

Garant: prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na rozšírenie teoretických základov agregačných funkcií a ich aplikácie v oblasti modelovania hydrologických a finančných časových radov, budovanie preferenčných štruktúr, vrátane rankingových metód a volebných systémov, resp. v oblasti analýzy sentimentu masmediálnych výstupov. Popri návrhu nových konštrukčných metód pre rôzne špeciálne agregačné funkcie, vrátane nových typov integrálov, a skúmania vlastností takýchto agregačných funkcií sa projekt venuje aj prehĺbeniu poznatkov z oblasti agregovania logických informácií, vrátane popisu príslušných algebraických štruktúr. Veľká pozornosť je venovaná štúdiu kopúl, najmä viacrozmerných, a ich rôznorodým aplikáciám.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikace projektu:1/0080/10
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0