19. 9. 2019  8:27 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Podpora zamedzenia plagiátorstva vo vzdelávaní a e-vzdelávaní informatikov

Garant: doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Podstatou projektu je návrh nových koncepcií, metód a techník pre komplexnejšie riešenie odovzdávania a preberania študentských prác informatikov s podporou zamedzenia plagiátorstva vo vzdelávaní informatikov, ako aj v e-vzdelávaní informatikov. Plagiátorstvo je všeobecný problém, ktorý sa objavuje v rôznych oblastiach nášho života. Často sa dozvedáme o ukradnutých myšlienkach a spory o ne môžu skončiť dokonca aj na súde. Špeciálnou oblasťou je univerzitné prostredie. Plagiátorstvo na školách môže byť silným demotivačným faktorom pre študentov aj vyučujúcich. Výsledkom projektu bude návrh komplexnejšieho prístupu k zamedzeniu plagiátorstva v špecifickej oblasti študentských prác informatikov, ktorí svoje práce píšu sčasti aj v prirodzenom jazyku, ako všetci ostatní, ale predovšetkým v rôznych umelých jazykoch -- programovacích jazykoch. Projekt vyústi do vývoja protypu komplexnejšieho nástroja na odovzdávanie/preberanie zadaní s nezávislým, vymeniteľným subsystémom pre podporou zamedzujúcu plagiátorstvo. Spolu s metódami a nástrojmi vzniknú aj štúdie riešenia problému plagiátorstva v jednotlivých informatických predmetoch. Vzniknú študijné materiály, ktoré môžu slúžiť na vývoj ďalších metód na riešenia problému plagiátorstva. Predpokladáme využitie výsledkov tohto projektu aj na iných univerzitách.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikácia projektu:345-032STU-4/2010
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0