18. 10. 2019  7:28 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Podpora vzdelávania využitím sociálnych vzťahov a inteligentného odporúčania

Garant: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Podstatou projektu je vývoj nových metód a techník pre podporu vzdelávania s využitím sociálnych vzťahov a inteligentného odporúčania v rámci vzdelávacieho prostredia. Využijú sa vzťahy dané záujmami jednotlivých študentov, ale aj také, ktoré vznikajú priamo pri učení a umožňujú napríklad dynamické vytváranie efektívnych skupín študentov pre riešenie jednotlivých úloh, obohacovanie študijných materiálov na základe spolupráce a značkovania študijných materiálov, či inteligentné odporúčanie vzdelávacích materiálov s využitím sociálnych vzťahov a folksonómií. Toto zároveň pomocou inteligentného odporúčania umožní efektívnu navigáciu vo vzdelávacích materiáloch vyjadrených prostredníctvom vzdelávacích objektov. Výsledkom projektu bude overenie navrhnutých metód v prostredí výučby programovania s využitím technológií Web 2.0 a webu so sémantikou. Spolu s metódami vzniknú aj študijné materiály k výučbe programovania, ktoré môžu slúžiť nezávisle od prostredia a predpokladáme ich využitie širšie aj na viacerých univerzitách.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikácia projektu:028-025STU-4/2010
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:17
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0