24. 7. 2019  2:11 Vladimír
Akademický informačný systém

Projekty


Fyzikálny výskum vtokových objektov malých vodných elektrární

Garant: prof. Ing. Peter Dušička, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Fyzikálny výskum vtokových objektov malých vodných elektrární".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Peter Dušička, PhD.KHTE SvF+421 (2) 59 274 565C 1106
Erika KanalováOPVV Dek SvF+421 (2) 59 274 393C1/8

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ