22. 10. 2019  23:12 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek

Garant: prof. Ing. Mária Dománková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Austenitické nehrdzavejúce ocele majú obvykle výbornú koróznu odolnosť, preto sa využívajú ako konštrukčný materiál v chemickom, petrochemickom a energetickom priemysle. Avšak, ak sa tepelné spracujú v teplotnom intervale 500-800°C, môže to spôsobiť ich scitlivenie. V scitlivenom stave sú tieto materiály náchylné na medzikryštálovú koróziu a koróziu pod napätím. Scitlivenie je spôsobené precipitáciou karbidov bohatých na chróm na hranici zrna. Precipitácia karbidov M23C6 spôsobuje ochudobnenú oblasť o chróm pod hodnotu 12 hm.%.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:113/2008
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:18. 11. 2008
Dátum ukončenia projektu:21. 11. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.zodpovedný riešiteľ