14. 11. 2019  20:13 Irma
Akademický informační systém

Projekty


Plazmové leštenie dodaných vzoriek

Garant: doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Praktická aplikácia elektrolyticko-plazmového procesu v oblasti leštenia povrchu kovových súčiastok pre strojársky priemysel.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)
Identifikace projektu:31/2009
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 04. 2009
Datum ukončení projektu:15. 04. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.zodpovedný riešiteľ