15. 10. 2019  0:58 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Leštenie odliatkov

Garant: doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Praktická aplikácia elektrolyticko-plazmového procesu v oblasti leštenia povrchu kovových súčiastok pre strojársky priemysel.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)
Identifikácia projektu:16/2009
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:12. 02. 2009
Dátum ukončenia projektu:19. 02. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.zodpovedný riešiteľ