18. 6. 2019  14:52 Vratislav
Akademický informační systém

Projekty


Efektívne numerické metódy riešenia geometrických parciálnych diferenciálnych rovníc

Garant: doc. RNDr. Peter Frolkovič, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Mnohé praktické aplikácie vyžadujú efektívne numerické riešenie takzvaných geometrických parciálnych diferenciálnych rovníc, ktoré popisujú vývoj kriviek a plôch na základe ich geometrických vlastností, ako aj vlastností externého prostredia. Sú to predovšetkým aplikácie, keď model zahŕňa v sebe priamo pohyb voľnej hranice alebo fázového rozhrania (napríklad prúdenie nezmiešateľných tekutín alebo šírenie požiaru) alebo keď sa používa evolúcia kriviek a plôch nepriamo za účelom rozoznávania objektov vo veľkých súboroch dát, napríklad segmentácia obrazov pochádzajúcich z biomedicínskych meraní. Cieľom projektu je výskum tejto širokej triedy modelov popísaných spoločnými geometrickými parciálnym diferenciálnymi rovnicami a návrh originálnych numerických metód na ich riešenie, včítane preverenia ich efektívnosti pre niektoré konkrétne aplikácie z praxe a zo spracovania biomedicínskych dát
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Identifikace projektu:1/0733/10
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0