16. 10. 2019  11:29 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


AUTOWELDLINK-Vysokoproduktívne automatizované zváranie veľkokapacitných nádrží a potrubí

Garant: prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikácia projektu:26240220033
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2010
Dátum ukončenia projektu:30. 06. 2014
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0