19. 10. 2019  12:14 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Inovatívne komunikačné technológie v metropolitnom prostredí na báze optických a bezdrôtových technológií s dôrazom na konvergované architektúry

Garant: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Inovatívne komunikačné technológie v metropolitnom prostredí na báze optických a bezdrôtových technológií s dôrazom na konvergované architektúry".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mária HricováOOČ Dek FIIT [ukončené]+421 (2) 21 022 2252.25
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.UPAI FIIT+421 (2) 21 022 5435.43
Ing. Radovan KadlicFEI D-TLK [ukončené]
doc. Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.ÚMIKT FEI+421 (2) 60 291 759B611
Ing. Tomáš Kováčik, PhD.ext FIIT+421 (2) 21 022 5285.28
Ing. Juraj MikulaFEI D-TLK [ukončené]
doc. RNDr. Vladimír Olejček, PhD.ext FIIT+421 (2) 60 291 745A413
prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.ÚMIKT FEI+421 (2) 60 291 705B413
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.ÚMIKT FEI+421 (2) 60 291 354B409
Ing. Sebastian SchumannFEI D-TLK [ukončené]
Ing. Peter Trúchly, PhD.UPAI FIIT+421 (2) 21 022 5315.31
Ing. Radoslav Vargic, PhD.ÚMIKT FEI+421 948 906 321B415

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ