19. 11. 2019  13:20 Alžbeta
Akademický informační systém

Projekty


Inovatívne komunikačné technológie v metropolitnom prostredí na báze optických a bezdrôtových technológií s dôrazom na konvergované architektúry

Garant: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Rozmach Internetu vyvolal veľký záujem o prenosné pásmo. Na tento vývoj reagovali výskumné centrá ako aj výrobcovia zariadení v oblasti lokálnych ako aj chrbticových sietí. Metropolické siete, ktoré pripájajú práve lokálne siete k Internetu však na tento vývoj nereagovali. Na druhej strane zaznamenali významný rozmach bezdrôtové siete, poskytujúce používateľom ako hlavnú pridanú hodnotu mobilitu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Identifikace projektu:1/4084/07b
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:12
Počet oficiálních pracovníků projektu:0