14. 12. 2019  10:21 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Inovatívne komunikačné technológie v metropolitnom prostredí na báze optických a bezdrôtových technológií s dôrazom na konvergované architektúry

Garant: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Rozmach Internetu vyvolal veľký záujem o prenosné pásmo. Na tento vývoj reagovali výskumné centrá ako aj výrobcovia zariadení v oblasti lokálnych ako aj chrbticových sietí. Metropolické siete, ktoré pripájajú práve lokálne siete k Internetu však na tento vývoj nereagovali. Na druhej strane zaznamenali významný rozmach bezdrôtové siete, poskytujúce používateľom ako hlavnú pridanú hodnotu mobilitu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Identifikácia projektu:1/4084/07b
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:12
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0