24. 8. 2019  18:11 Bartolomej
Akademický informační systém

Projekty


Analýza kvázistatických dynamických kontaktných úloh mechaniky

Garant: prof. RNDr. Igor Bock, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Kontakty medzi deformovanými telesami alebo medzi deformovaným a pevným telesom patria k častým mechanickým javom. Ich najvhodnejším modelom je variačna nerovnica. Zatial čo problematika stacionárnych (eliptických) variačnych nerovníc je do značnej miery vyriešená, v prípade nestacionárnych (evolučných) variačnych nerovníc je stále dosť nevyriešených problémov, týkajúcich sa aj existencie a jednoznačnosti riešenia. V projekte sa chceme zamerať hlavne na kvázistatické a dynamické úlohy, ktorých matematickými modelmi sú pseudohyperbolické, integrodiferenciálne a hyperbolické variačne nerovnice. Popri riešení uvedených modelov sa budeme zaoberať aj s nimi spojenými optimalizačnými úlohami.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra matematiky (FEI)
Identifikace projektu:1/0021/10
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:12
Počet oficiálních pracovníků projektu:0