14. 10. 2019  17:50 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a službyII

Garant: prof.h.c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a službyII".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mária HricováOOČ Dek FIIT [ukončené]+421 (2) 21 022 2252.25
RNDr. Katarína Mršková, PhD.OOČ Dek FIIT+421 (2) 21 022 2382.33
prof.h.c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.Ved REKP REK [ukončené]+421 (2) 60 291 654E410
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.UISI FIIT+421 (2) 21 022 2042.04, 3.04
prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.UISI FIIT+421 (2) 21 022 3053.05

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ