23. 7. 2019  13:12 Oľga
Akademický informační systém

Projekty


Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a službyII

Garant: prof.h.c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:OP VaV ()
Pracoviště:Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT), Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Identifikace projektu:ITMS 26240120029
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:04. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 01. 2013
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:0