22. 10. 2020  14:43 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a službyII

Garant: prof.h.c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.


Základné informácie
   Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
OP VaV ()
Pracovisko:Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT), Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Identifikácia projektu:ITMS 26240120029
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
04. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 01. 2013
Počet pracovníkov projektu:
5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0