20. 9. 2019  5:28 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Projekty


Podpora dobudovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a službyII

Garant: prof.h.c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:OP VaV ()
Pracovisko:Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT), Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Identifikácia projektu:ITMS 26240120029
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:04. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 01. 2013
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0