20. 11. 2019  1:12 Félix
Akademický informačný systém

Projekty


Univerzálny modulárny priemyselný počítač

Garant: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Univerzálny modulárny priemyselný počítač".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mária HricováOOČ Dek FIIT [ukončené]+421 (2) 21 022 2252.25
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.ext UIAM MTF+421 (2) 60 291 281D115

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ