14. 12. 2019  21:56 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium vlastností diamantových a kvázidiamantových vrstiev pre elektrochemické a bio-senzorické aplikácie

Garant: prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Štúdium vlastností diamantových a kvázidiamantových vrstiev pre elektrochemické a bio-senzorické aplikácie".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mgr. Jana JurkovičováOVV Dek FEI+421 (2) 60 291 310T139
prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.ext FEI+421 (2) 60 291 557E313
Ing. Marian Vojs, PhD.ÚEF FEI, ext FIIT+421 (2) 60 291 367E408


Zoznam historických pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam historických pracovníkov, ktorí v minulosti pracovali na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoOdDo
Nataša UčňováOVV Dek FEI28.02.201119.07.2012

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ