23. 9. 2020  2:16 Zdenka
Akademický informační systém

Projekty


Štúdium vlastností diamantových a kvázidiamantových vrstiev pre elektrochemické a bio-senzorické aplikácie

Garant: prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.


Základní informace
   
      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Projekt je zameraný na elektrochemické využitie dopovaných diamantových , a kvázidiamantových vrstiev so širokým elektrochemickým potencionálovým oknom a nízkym šumovým prúdom narastených na rôznych substrátoch (SI, sklo, korund). Vývoj dopovaných diamantových mikroelektródových systémov ako elektrochemické senzory ťažkých kovov (Pb, Cd, Zn, MN) vyskytujúcich sa pri priemyselnom spracovávaní materiálov, tiež vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle ako aj pri chemických procesoch vplývajúcich na ekologické prostredie. Optimalizáciu rastu D a DLC vrstiev za zámerom na vývoj nových senzorických systémov pre biomedicínu ako rýchle senzory s vysokou citlivosťou v oblasti analýzy biologických materiálov na rozlíšenie zdravých, onkologických a zápalových buniek na základe analýzy krvi a biologického materiálu.
Druh projektu:
APVV - Program LPP ()
Pracoviště:
Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikace projektu:LPP-0094-09
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 09. 2009
Datum ukončení projektu:31. 10. 2012
Počet pracovníků projektu:
3
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0