21. 10. 2019  9:17 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium vlastností diamantových a kvázidiamantových vrstiev pre elektrochemické a bio-senzorické aplikácie

Garant: prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na elektrochemické využitie dopovaných diamantových , a kvázidiamantových vrstiev so širokým elektrochemickým potencionálovým oknom a nízkym šumovým prúdom narastených na rôznych substrátoch (SI, sklo, korund). Vývoj dopovaných diamantových mikroelektródových systémov ako elektrochemické senzory ťažkých kovov (Pb, Cd, Zn, MN) vyskytujúcich sa pri priemyselnom spracovávaní materiálov, tiež vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle ako aj pri chemických procesoch vplývajúcich na ekologické prostredie. Optimalizáciu rastu D a DLC vrstiev za zámerom na vývoj nových senzorických systémov pre biomedicínu ako rýchle senzory s vysokou citlivosťou v oblasti analýzy biologických materiálov na rozlíšenie zdravých, onkologických a zápalových buniek na základe analýzy krvi a biologického materiálu.
Druh projektu:APVV - Program LPP ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:LPP-0094-09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2012
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0