18. 9. 2019  19:43 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza a interpretácia vysokofrekvenčného monitorovania polohy pomocou globálnych navigačných

Garant: prof. Ing. Ján Hefty, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Štúdium problematiky monitorovania, analýzy a interpretácie vysokofrekvenčných záznamov (1 Hz ? 20 Hz) meraní družicových navigačných systémov. Uskutočnenie sérií experimentálnych meraní s cieľom získať vhodné podklady pre výskum krátkodobých variácií polohy. Vypracovanie metód výpočtu relatívnych polohových zmien z meraní GNSS využitím vedeckého softvéru Astronomického inštitútu v Berne BERNESE a vybudovanie modulov analýzy vysokofrekvenčných záznamov meraní GNSS vlastným softvérom ABSOLUTE, ktorý pracuje na báze presného absolútneho určovania polohy. Štúdium špecifických javov sprevádzajúcich vysokofrekvenčné merania polohy, akými sú modelovanie frekvenčne závislého šumu meraní, metódy filtrácie v dôsledku efektov viaccestného šírenia sa signálu a redukcia vplyvu ionosféry. Stanovenie optimálnej metódy analýzy a overenie vypracovaných algoritmov na experimentálnych údajoch.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra geodetických základov (SvF)
Identifikácia projektu:1/0569/10
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0