15. 10. 2019  7:02 Terézia
Akademický informační systém

Projekty


Biokompatibilné tenké vrstvy pre medicínske aplikácie

Garant: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt rieši problematiky biokompatibility materiálov používaných v medicíne na výrobu umelých náhrad orgánov, kostí a kĺbov. Diamantu podobné uhlíkové vrstvy spĺňajú tri základné požiadavky pre povlakovanie umelých implantátov, ktorými sú biologická, chemická a mechanická kompatibilita ? sú netoxické, nekarcinogénne, neinflačné, odolné voči korózii, majú vysokú tvrdosť a sú oteruvzdorné. Optimalizácia podmienok depozície biokompatibilných tenkých vrstiev na báze uhlíka a dusíka za účelom dosiahnutia vhodných mechanických a biologických vlastností bude prebiehať v depozičných zariadeniach inštalovaných na KME FEI STU: Vlastnosti vrstiev budú analyzované najmä pomocou Ramanovej spektroskopie , SEM, ODOES, SIMS, AFM a mechanickými skúškami.
Druh projektu:APVV - Program LPP ()
Pracoviště:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikace projektu:LPP-0149-09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 09. 2009
Datum ukončení projektu:31. 10. 2012
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0