15. 10. 2019  6:22 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Biokompatibilné tenké vrstvy pre medicínske aplikácie

Garant: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt rieši problematiky biokompatibility materiálov používaných v medicíne na výrobu umelých náhrad orgánov, kostí a kĺbov. Diamantu podobné uhlíkové vrstvy spĺňajú tri základné požiadavky pre povlakovanie umelých implantátov, ktorými sú biologická, chemická a mechanická kompatibilita ? sú netoxické, nekarcinogénne, neinflačné, odolné voči korózii, majú vysokú tvrdosť a sú oteruvzdorné. Optimalizácia podmienok depozície biokompatibilných tenkých vrstiev na báze uhlíka a dusíka za účelom dosiahnutia vhodných mechanických a biologických vlastností bude prebiehať v depozičných zariadeniach inštalovaných na KME FEI STU: Vlastnosti vrstiev budú analyzované najmä pomocou Ramanovej spektroskopie , SEM, ODOES, SIMS, AFM a mechanickými skúškami.
Druh projektu:APVV - Program LPP ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:LPP-0149-09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2012
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0