18. 10. 2019  8:02 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Hyperjemné interakcie v amorfných a nanokryštalických kovových zliatinách na báze Fe

Garant: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Hyperjemné interakcie v amorfných a nanokryštalických kovových zliatinách na báze Fe".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.ÚJFI FEI, ext UMAT MTF+421 (2) 60 291 167A605
Nataša UčňováPS Dek FEI+421 (2) 60 291 345T 139
Ing. Július Dekan, PhD.ÚJFI FEI+421 (2) 60 291 832A606
Ing. Tomáš Hatala, PhD.FEI D-FI [ukončené]
prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD.ÚJFI FEI+421 (2) 60 291 106A504
Ing. Milan Pavúk, PhD.ÚJFI FEI+421 (2) 60 291 832A606
Ing. Katarína Sedlačková, PhD.ÚJFI FEI+421 (2) 60 291 504A512
prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.ÚJFI FEI+421 (2) 60 291 663A507
Ing. Klement Vitázek, PhD.ÚJFI FEI+421 (2) 60 291 122A602

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ