18. 1. 2020  2:08 Bohdana
Akademický informační systém

Projekty


Modelovanie a simulácia multifyzikálnych polí vo viacvrstvových mechanických prvkoch a štruktúrach funkcionálne gradovaného materiálu

Garant: prof. Ing. Justín Murín, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Obsah projektu je zameraný na modelovanie a simuláciu mechanických a mechatronických prvkov a štruktúr zhotovených z kompozitného-funkcionálne gradovaného materiálu (FGM), vytvorených vo forme jednej alebo viacerých vrstiev do tvaru prúta, nosníka a škrupiny, namáhaných elektro-tepelno-mechanickým a piezoelektrickým pôsobením prevažne v linernej oblasti zaťažovania.Budú zostavené prvkové rovnice konečných prvkov v ktorých bude zohľadnená premenlivosť geometrických a materiálových vlastností. Pri multivrstvových prvkoch budú efektívne materiálové vlastnosti a tuhosti počítané pomocou teórie laminátov a rozšírenými zmiešavacími pravidlami. U nosníkov bude zohľadnený vplyv priečnych síl a stiesneného krútenia. Odvodené vzťahy budú implementované do počítačového programu, ktorým budú vykonané numerické experimenty. Výsledky modelovana a simulácie budú vyhodnotené z hľadiska efektívnosti a presnosti riešenia, pričom overenie vybraných riešení bude vykonané aj experimentálnym meraním.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra mechaniky (FEI)
Identifikace projektu:1/0093/10
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:12
Počet oficiálních pracovníků projektu:0