14. 11. 2019  22:50 Irma
Akademický informační systém

Projekty


Detailný virtuálny model banskoštiavnickej kalvárie ako podklad pre ochranu kultúrnej pamiatky svetového významu.

Garant: doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Banskoštiavnická kalvária je rozsahom, umiestnením v krajine, architektonickým a výtvarným stvárnením jednou z najimpozantnejších barokových kalvárií na Slovenku a v strednej Európe. Od júna 2007 je na zozname 100 najohrozenejších pamiatok sveta, ktorý vedie americký pamiatkový fond ? World Monument Fund v New Yorku. Od doby vzniku komplexu kalvárie (rok 1751) neboli jej objekty detailne zmapované! Predkladaný projekt ponúka detailné priestorové zmapovanie kalvárie z úrovne okolitého terénu cez exteriéry jednotlivých stavebných objektov až po umelecké diela v interiéroch a to technológiami GNSS, geodézie, fotogrametrie a laserového skenovania. Výsledkom projektu budú priestorové údaje v unikátnej forme (v SR) s minimálnou informačnou kompresiou a budú slúžiť pre: a) projektovú dokumentáciu záchrany a rekonštrukcie kalvárie, b) archívne účely, c) databázu informačných systémov, d) prezentačné a propagačné účely pre trvalú udržateľnosť a ochranu historickej pamiatky svetového významu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra geodézie (SvF)
Identifikace projektu:1/0680/10
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0