16. 6. 2019  17:19 Blanka
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a odskúšanie výroby polohovacích prípravkov a špár.mierok

Garant: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V projekte sme riešili návrh a výrobu polohovacích prípravkov a dutinových mierok. Súčasťou výskumu bola aj výroba skúšobnej série prípravkov a následné odskúšanie v montáži.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
Identifikácia projektu:124/2008
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:04. 12. 2008
Dátum ukončenia projektu:11. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.zodpovedný riešiteľ