22. 11. 2019  23:46 Cecília
Akademický informační systém

Projekty


Presný ab-initio výpočet potenciálovej energetickej hyperplochy ozónu pre teoretickú molekulovú spektroskopiu

Garant: Mgr. Filip Holka, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na ab-initio výpočet globálnej potenciálovej energetickej hyperplochy základného elektronického stavu ozónu s dostatočnou presnosťou pre ďalšie využitie v teoretickej rotačno-vibračnej spektroskopii. V rámci dosiahnutia tohoto cieľa podrobne preskúmame konvergenciu hyperplochy k limite kompletnej bázy, relativistické efekty a príspevok korelácie vnútorných elektrónov. Dôležitou súčasťou projektu je výpočet adiabatickej korekcie a analýza jej vplyvu na celkový tvar hyperplochy. Na základe tejto analýzy následne navrhneme optimálny metodologický prístup vhodný na konštrukciu globálnej energetickej hyperplochy a zrealizujeme jej výpočet.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:1/0648/10
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Mgr. Filip Holka, PhD.zodpovedný riešiteľ
RNDr. Andrej Antušek, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Elena Malkin, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Andrej Dobrotka, PhD.spoluriešiteľ