24. 6. 2019  20:07 Ján
Akademický informační systém

Projekty


Výskum a odskúšanie výroby dosiek testerov

Garant: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:V projekte sme riešili návrh a výrobu testerov pre testovanie integrovaných obvodov do LCD televíznych príjímačov. Súčasťou výskumu bola aj výroba skúšobnej série testerov a následné odskúšanie v montáži.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
Identifikace projektu:11/2009
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:28. 01. 2009
Datum ukončení projektu:06. 02. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.zodpovedný riešiteľ