17. 6. 2019  11:13 Adolf
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a odskúšanie výroby dosiek testerov

Garant: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V projekte sme riešili návrh a výrobu testerov pre testovanie integrovaných obvodov do LCD televíznych príjímačov. Súčasťou výskumu bola aj výroba skúšobnej série testerov a následné odskúšanie v montáži.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
Identifikácia projektu:11/2009
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:28. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:06. 02. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.zodpovedný riešiteľ