19. 9. 2019  0:24 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza environmentálnych vplyvov pre realizáciu projektu ?Nákup a modernizácia parku ŽKV ZSSK

Garant: doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu bolo posúdenie environmentálnych dopadov hnacích železničných vozňov v rámci obnovy strojového parku slovenských železníc. Výsledky analýzy sú použité pre posúdenie environmentálne akceptovateľný výber týchto strojov.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva (MTF)
Identifikácia projektu:15/2009
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:15. 11. 2008
Dátum ukončenia projektu:15. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ