Jul 16, 2019   4:43 a.m. Drahomír
Academic information system

Projects


Rozvoj digitálnej gramotnosti v základnej a strednej škole

Supervisor: prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Ambíciou predkladaného projektu je návrh možností získania a rozvoja digitálnych kompetencií v oblasti regionálneho školstva v súlade so stratégiou informatizácie regionálneho školstva, so zameraním na komunkaćné kompetencie žiakov a učiteľov základných a stredných škôl. Zámer projektu vychádza zo snahy o rozvoj informatizácie v základných a stredných školách.
Kind of project:KEGA ()
Department:Department of telecommunications (FEEIT)
Project identification:119-005TVU-4/2010
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2010
Project close date:31. 12. 2011
Number of workers in the project:5
Number of official workers in the project:0