9. 7. 2020  20:45 Lujza
Akademický informačný systém

Projekty


Meranie zvyškového austenitu

Garant: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Metódou rtg. difrakcie sa určoval obsah zvyškového austenitu v ložiskových oceliach v závislosti na parametroch tepelného spracovania
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:
123/2008
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
03. 12. 2008
Dátum ukončenia projektu:07. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.zodpovedný riešiteľ