18. 11. 2019  15:56 Eugen
Akademický informačný systém

Projekty


Komplexná analýza úlomkov v ložisku

Garant: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Komplexná analýza úlomkov v ložisku".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.UMAT MTF+421 918 646 043NC 321, L 8

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ