11. 11. 2019  21:49 Martin
Akademický informační systém

Projekty


Komplexná analýza úlomkov v ložisku

Garant: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Analytickými metódami sa určil charakter úlomkov a navrhli postupy eliminácie opakovaného vzniku problému
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikace projektu:127/2008
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:22. 12. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.zodpovedný riešiteľ