14. 7. 2020  18:12 Kamil
Akademický informačný systém

Projekty


mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek

Garant: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Pomocou analytických metalografických metód sa dokázala primárna príčina vzniku trhlín v ložiskových oceliach
Druh projektu:
-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:
Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:
13/2009
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
02. 02. 2009
Dátum ukončenia projektu:
09. 02. 2009
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

Pracovník
Oficiálne úlohy
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.zodpovedný riešiteľ