15. 11. 2019  17:09 Leopold
Akademický informačný systém

Projekty


mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek

Garant: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.UMAT MTF+421 918 646 043NC 321, L 8

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ