14. 12. 2019  19:45 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Projekty


mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek

Garant: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Pomocou analytických metalografických metód sa dokázala primárna príčina vzniku trhlín v ložiskových oceliach
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikácia projektu:59/2009
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:23. 06. 2009
Dátum ukončenia projektu:26. 06. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:1

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.zodpovedný riešiteľ