17. 6. 2019  7:28 Adolf
Akademický informační systém

Projekty


mikroštruktúrna analýza dodaných vzoriek

Garant: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Pomocou analytických metalografických metód sa dokázala primárna príčina vzniku trhlín v ložiskových oceliach
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Katedra materiálového inžinierstva (UMAT MTF)
Identifikace projektu:84/2009
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:13. 10. 2009
Datum ukončení projektu:14. 10. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.zodpovedný riešiteľ