22. 8. 2019  6:58 Tichomír
Akademický informační systém

Projekty


Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby

Garant: prof.h.c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:OP VaV ()
Pracoviště:Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikace projektu:ITMS 26240120005
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 05. 2009
Datum ukončení projektu:30. 04. 2011
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0