20. 10. 2020  6:16 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby

Garant: prof.h.c. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
OP VaV ()
Pracovisko:
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikácia projektu:ITMS 26240120005
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 05. 2009
Dátum ukončenia projektu:30. 04. 2011
Počet pracovníkov projektu:
3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0