20. 11. 2019  12:20 Félix
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza nevratných zmien v kondenzovaní nekryštalických štruktúrach

Garant: doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Analýza nevratných zmien v kondenzovaní nekryštalických štruktúrach".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Bc. Alena MichálikováVV OPOM MTF [ukončené]+421 918 646 011T-13
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.UVPT MTF, ext UMAT MTF, ext UIAM MTF+421 908 674 115NC 212
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.UMAT MTF721NC 313
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.UMAT MTF739NC 314
prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD.KFYZ SvF [ukončené]T 222
Mgr. Viera Kaššáková, PhD.ext UMAT MTF
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.UMAT MTF740NC 324
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.UMAT MTF729NC 344

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ