18. 2. 2020  10:01 Jaromír
Akademický informační systém

Projekty


Analýza nevratných zmien v kondenzovaní nekryštalických štruktúrach

Garant: doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na štúdium príčin trvalých (nevratných) zmien vo vybraných kondenzovaných nekryštalických štruktúrach. V centre pozornosti budú procesy polymerizácie a fotodegradácie plastov, vulkanizácie kaučukovej zmesi ako i nevratné zmeny v štruktúre skiel. Zmeny v štruktúre sa obyčajne prejavujú vznikom vakancií, nových zložiek a fáz,ktoré možno pozorovať rôznym spôsobom. V prípade uvedených nekryštalických látok sa štruktúrne zmeny nemôžu odraziť v pozorovateľnom narušení symetrie štruktúry. Metodika ich identifikácie a hodnotenia je preto komplikovanejšia ako u látok kryštalických.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:1/0645/10
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:8

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Viera Kaššáková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.spoluriešiteľ