16. 10. 2019  19:32 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza nevratných zmien v kondenzovaní nekryštalických štruktúrach

Garant: doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na štúdium príčin trvalých (nevratných) zmien vo vybraných kondenzovaných nekryštalických štruktúrach. V centre pozornosti budú procesy polymerizácie a fotodegradácie plastov, vulkanizácie kaučukovej zmesi ako i nevratné zmeny v štruktúre skiel. Zmeny v štruktúre sa obyčajne prejavujú vznikom vakancií, nových zložiek a fáz,ktoré možno pozorovať rôznym spôsobom. V prípade uvedených nekryštalických látok sa štruktúrne zmeny nemôžu odraziť v pozorovateľnom narušení symetrie štruktúry. Metodika ich identifikácie a hodnotenia je preto komplikovanejšia ako u látok kryštalických.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:1/0645/10
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:8
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:8

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mgr. Ondrej Bošák, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD.spoluriešiteľ
Mgr. Viera Kaššáková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD.spoluriešiteľ