14. 10. 2019  4:21 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Sledovanie starnutia protipožiarneho náteru na overovacích vzorkách uložených v prevádzkovom prostredí EBO

Garant: doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Skúšanie funkcieschopnosti intumescentného protipožiarneho náteru pri použití metód termickej analýza, vysokoteplotného namáhania v atmosfére vzduchu a stanovenia schopnosti napenenia.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:67/2009
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:24. 08. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Karol Balog, PhD.spoluriešiteľ